Webbplatsen använder cookies för att bättre motsvara dina förväntningar. Om du inte accepterar användandet av cookies kan du stänga av det i inställningarna för din webbläsare. Det finns
dock en risk att vissa funktioner på klausen.dyndns.org eller dess underliggande sidor inte kommer att fungera korrekt. Om du accepterar användandet av cookies klicka på gröna knappen nedan.

Kontrollera att USB-minne eller SD-kort som du vill återställa är frånkopplad.
Klicka på Start-knappen och välj All Programs ▸ Accessories ▸ Command Prompt, för att öppna Kommandotolken
eller tryck på windowsflaggan på tangetnbordet, skriv cmd höger-klicka på cmd.exe och kör som administratör.
Mer hjälp om hur man startar Kommandotolken, använd www.gogle.com

1. Kör kommandot: diskpart [tryck enter] för att starta Diskpart.
2. Kör: list disk [tryck enter] för att få information om varje skiva i datorn.

Till exempel:
Diskpart> list disk
Disk ### Status Size Free Dyn Gpt
-------- ---------- ------- ------- --- ---
Disk 0 Online 250 GB 0 B

Anslut USB-minnet eller SD-kortet som du vill återställa. Kör list disk kommandot igen.
En ny disk, vilket motsvarar den enheten, visas i listan.

Till exempel:
Diskpart> list disk
Disk ### Status Size Free Dyn Gpt
-------- ---------- ------- ------- --- ---
Disk 0 Online 250 GB 0 B
Disk 1 Online 16 GB 0 B

Se till att dess storlek motsvarar storleken på den enhet som du vill återställa. Anteckna disknummer som Diskpart till enheten.
3. Att välja den enhet, kör du följande kommando: select disk=number (0 eller 1).
Ersätt nummer av disknumret för den enhet som du vill återställa.
4. Skriv: clean [tryck enter] kommandot kommer att ta bort partitionstabellen från enheten.
5. Skriv: convert mbr [tryck enter] kommandot för att skapa en ny partitionstabell på enheten, för diskar över 2 TB använd convert gpt istället.
6. Skriv: create partition primary [tryck enter] kommandot för att skapa en ny primär partition på enheten.
7. Skriv: format fs=fat32 quick [tryck enter] kommandot formaterar enheten, du kan välja på FAT32, exFAT (rekommenderas),  NTFS, windows 10 begränsar FAT32 till 4 GB.
8. Skriv: assign [tryck enter] kommandot kommer att ge enheten en bokstav, nu kommer den synas igen i utforskaren.

x1. om du har problem kan man Skriva: attributes disk clear readonly [tryck enter] för att ta bort skrivskydd från enheten. fortsätt från punkt 4.
x2. och/eller Skriv: online disk [tryck enter] för att göra enheten online ifall den var offline. fortsätt från punkt 4.

9. exit [tryck enter] för att avsluta