Webbplatsen använder cookies för att bättre motsvara dina förväntningar. Om du inte accepterar användandet av cookies kan du stänga av det i inställningarna för din webbläsare. Det finns
dock en risk att vissa funktioner på klausen.dyndns.org eller dess underliggande sidor inte kommer att fungera korrekt. Om du accepterar användandet av cookies klicka på gröna knappen nedan.

Förklaringar
XL = Högtalarens Impedans.
FB = Basens Övre GränsFrekvens.
FD = Diskantens Undre GränsFrekvens.
Fo = Medelvärde.
Pi = 3,14.


L1 = XL/(2*Pi*FB)
L2 = XL/(2*Pi*FD)
Fo = √(FB*FD)
L3 = XL/(2*Pi*Fo)
C1 = 1/(2*Pi*FD*XL)
C2 = 1/(2*Pi*Fo*XL)

Förklaringar
C = Kapasitansen i Farad.
L = Induktansen i
Henry.
F = Delingsfrekvensen i
Hertz.
Z = Högtalarnas Impedans.
Pi = 3,14.
F2 = F i kvadrat
Pi2 = Pi i kvadrat
OBS: Minst två av värdena ( C L F ) Måste
finnas.
Ex: C = 4,7 uF (0,000047 Farad)

 

C =1/( Z * Pi2 * F2 * L )
L =1/( Z * Pi2 * F2 * C )
F =√(1/( Z * Pi2 * C * L ) )

Tillägg
uF = F * 10-6
mH = H * 10-3

Impedansomsättningen för en transformator (n1:n2)2 ger
direkt förhållande mellan den över primärlindningen
uppmätta impedansen Z1 och den över sekundärlindningen
anslutna impedansen Z.

Alltså
Z1 / Z = (n1 / n2)
2

Därav får man
Z1 = Z * (n1 / n2)
2

Förklaring
RL = Ledningsresistansen i ohm.
Råå = Råå-Värdet för ledarens material.
L = Ledningslängden i meter.
A = Arean ( i mm
2 ).

Formel
RL=(Råå*L)/A


Råå för
Silver = 0,016
koppar = 0,017
Aluminium = 0,028
Mässing = 0,075
Järn = 0,098
 

 

Förklaring
T = Tiden i sekunder.
R = Resistansen i Ohm.
C = Kapasitansen i Farad.

Formler
T=R*C , R=T/C , C=T/R

Tillägg
mF = milli farad = 10
–3
uF = mikro farad = 10 –6
nF = nano farad = 10 –9
pF = piko farad = 10 –12

VDC = Likspänning (DC)
VAC = Växelspänning (AC)

VDC=VAC*1,41
VAC=VDC/1,41

F = frekvens
M = meter
fot = fot

MHz
F=300/M , M=300/F
F=984/fot , fot=984/F

kHz
F=300000/M , M=300000/F
F=984000/fot , fot=984000/F

U = Spänning (volt)
U=R*I , U=P/I , U=√(R*P)

I = Ström (ampere)
I=U/R , I=P/U , I=√(P/R)

R = Resistans (ohm)
R=U/I , R=P/I2 , R=√(U2/P)

P = Effekt (watt)
P=U*I , P=U2/R , P=R*I2

hemmabyggd ATX PSU tester

elektronik schema: ladda ned här!

Underkategorier