...Böcker...

DX-ing

World radio Tv handbook Denna bok är oumbärlig för alla som har DX-ing som hobby. Det är den enda handbok i världen med helt kompletta uppgifter om radio- och TV-stationer, dess personal och program. Utkommer årligen.

Förlag:  billboard
Språk:   engelska

Antenner

W1FB´s antenna notebook En praktisk handledning vid konstruktion av antenner för radioamatörbruk. Innehåller tips för dipoler, trådantenner, vertikalantenner, kolinjära antenner, loopantenner m.m och impedansanpassning och mätteknik.

Författare:Doug DeMaw
Förlag:  ARRL
Språk:   engelska
ISBN-nr:  0-87259-261-8

The ARRL antenna book Utgiven av American Radio Relay Relague. Beskriver dels en antenns uppbyggnad samt beskriver utförligt hur man väljer antenner.

Förlag:  ARRL
Språk:   engelska

Formler

kommer snart!

Elektronikprojekt

kommer snart!

Tranformatorer

kommer snart!